„GETZ LITHUANIA“, UAB PAREIŠKIMAS APIE Getz.lt SVETAINĖS PRIVATUMO APSAUGĄ IR SLAPUKUS

„GETZ LITHUANIA”,UAB juridinis adresas: H.ir O. Minkovskių g. 98, Kaunas , LT-46248, įmonės kodas 135101889 („Getz Lithuania”,UAB „mes”, arba „mus”) valdo šią svetainę ( „Svetainė”). Mes labai rimtai vertiname asmenų, kurie lankosi svetainėje („jūs“), privatumą. Mes esame įsipareigoję laikytis duomenų apsaugos teisės aktų, kurie reglamentuoja jūsų asmeninės informacijos tvarkymą ir suteikia jums įvairias teises, susijusias su šia informacija.

Ką apima šis pareiškimas?

Šiame pareiškime apie privatumą (toliau - „Pareiškimas“) aprašoma, kaip naudojame asmeninę informaciją, kurią renkame arba kurią mums pateikia Svetainės lankytojai, įskaitant asmeninę informaciją, kurią gauname, kai svetainėje siūlome paslaugas („Paslaugos“) . Paslaugomis gali naudotis tik asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus.

Mes pateikiame šį pareiškimą, nes jūs turite teisę žinoti, kokią informaciją apie jus renkame, kaip ji saugoma ir naudojama ir kokiomis aplinkybėmis ji atskleidžiama. Pareiškime taip pat aprašomos jūsų duomenų apsaugos teisės, įskaitant teisę prieštarauti tam tikram mūsų vykdomam duomenų tvarkymui. Daugiau informacijos apie jūsų teises ir kaip jomis naudotis pateikiama 11 skyriuje.
Mes pasiliekame teisę bet kada daryti šio pareiškimo pakeitimus. Atlikus esminius šio pareiškimo pakeitimus, apie tai pranešime jums el. paštu arba pranešimu svetainėje; prireikus, gausime jūsų sutikimą.

 1. Mūsų renkama informacija
 2. Jūsų duomenų naudojimas
 3. Dalijimasis jūsų duomenimis ir jų atskleidimas
 4. Rinkodaros pranešimai
 5. Tarptautiniai duomenų perdavimai
 6. Sauga
 7. Slapukai
 8. Nuorodos į kitas svetaines
 9. Jūsų įkeltas turinys
 10. Informacijos saugojimas
 11. Jūsų teisės
 12. Jūsų informacijos atnaujinimas
 13. Kontaktinė informacija

1. Mūsų renkama informacija

Šiame pareiškime aiškinama, kaip naudojame asmeninę informaciją, kurią renkame mūsų svetainėje arba kurią mums pateikia mūsų svetainės vartotojai.
Mes renkame ir apdorojame asmeninę informaciją apie jus, kai atliekate veiklą su mumis ir mūsų svetainėje ir kai iš mūsų perkate prekes, naudojatės mūsų paslaugomis. Ši informacija apima jūsų:

 • Vardą, pavardę
 • Lytį
 • Amžių ir (arba) gimimo datą
 • Darbovietę ir pareigas
 • El. pašto adresą ir telefono numerį
 • Pašto adresą
 • Mokėjimo informaciją
 • Pateiktą turinį, įskaitant nuotraukas, garso ir (arba) vaizdo įrašus („vartotojo turinys“)
 • Rinkodaros nuostatas, įskaitant visus sutikimus, kuriuos mums davėte
 • Informaciją, susijusią su naršykle ar įrenginiu, kurį naudojate norėdami patekti į svetainę

Suvestiniai duomenys

Duomenis apie vartotojus naudojame anoniminiam, apibendrintam statistiniam duomenų rinkimui darbiniais ir rinkodaros tikslais. Tokie tikslai apima lyginamąją analizę, tinkamo aparatinės įrangos lygio nustatymą, darbuotojų, kurie bus reikalingi teikiant Paslaugas mūsų vartotojams, skaičiaus nustatymą ir Vartotojų, kurie naudojasi Paslaugomis, skaičiaus nustatymą. Šie anoniminiai, suvestiniai duomenys nėra naudojami jokiais būdais, kuriuos naudojant būtų galima identifikuoti atskirą Vartotoją.

2. Jūsų duomenų naudojimas

Jūsų pateiktą informaciją naudojame šiais tikslais:

• Mūsų verslui vykdyti ir teisėtiems interesams įgyvendinti atvejais, kai mūsų interesai neprieštarauja jūsų duomenų apsaugos teisėms, pavyzdžiui:

 • Atsakyti į jūsų klausimus
 • Palaikyti jūsų dalyvavimą konkursuose ir apklausose
 • Padėti mums teikti geresnius produktus ir paslaugas: pavyzdžiui, įvertinti mūsų darbuotojų darbo rezultatus, įvertinti mūsų produktų ir paslaugų kokybę ir padėti mums tobulinti mūsų svetainę, įrenginius ir paslaugas
 • Užtikrinti savo svetainių ir informacinių technologijų sistemų saugumą ir savo teisių apsaugą
 • Prireikus, duomenis galime naudoti teisinių ieškinių, reikalavimų laikymosi, reguliavimo ir tyrimo tikslais (įskaitant tokios informacijos atskleidimą, susijusį su teisiniu procesu ar bylinėjimusi)
 • Jei mokėjimo tikslu pateikiate kredito ar debeto kortelę, mes naudojame trečiųjų šalių paslaugas, kad patikrintume jūsų pateikto kodo, sąskaitos numerio ir kortelės numerio galiojimą, kad išvengtume sukčiavimo

• Kam turite duoti sutikimą:

 • Mes jums siųsime tiesioginę rinkodarą, susijusią su aktualiais mūsų produktais ir paslaugomis, ar kitais mūsų, mūsų dukterinių įmonių ir kruopščiai atrinktų partnerių teikiamais produktais ir paslaugomis. Norėdami iš mūsų nebegauti rinkodaros pranešimų, praneškite. Šio pareiškimo 4 skyriuje paaiškinama, kaip tai padaryti.
 • Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas ir tai darome vadovaudamiesi šio pareiškimo slapukų skyriumi ir informacija, pateikiama jums, kai šios technologijos naudojamos
 • Kitais atvejais, kai mes prašome jūsų sutikimo, mes naudosime informaciją tikslais, nurodomais tuo metu.

• Įstatymų reikalaujamais tikslais:

 • Atsakant į tyrimą atliekančių vyriausybės ar teisėsaugos institucijų prašymus

• Norint įvykdyti sutartį arba imtis su sutartimi susijusių veiksmų: tai svarbu, kai iš mūsų perkate arba dalyvaujate mūsų vykdomame konkurse. Pavyzdžiui:

 • Užsakymų vykdymas ir jūsų mokėjimų priėmimas
 • Klientų aptarnavimo, susijusio su jūsų bendravimu su mumis, teikimas arba atsakymas į jūsų klausimus
 • Produktų, paslaugų ar prizų pristatymo ar kitokio pateikimo organizavimas

3. Dalijimasis jūsų duomenimis ir jų atskleidimas

Mes dalijamės jūsų asmenine informacija „Getz Lithuania“UAB viduje ir su grupės įmonėmis, kurios dalyvauja atliekant aprašytą duomenų tvarkymą. Mes galime naudoti su jumis susijusią asmeninę informaciją, kad pritaikytume reklaminius ir rinkodaros pranešimus, kuriuos gaunate svetainėje, arba galime bendradarbiauti su išorinėmis įmonėmis, kad tai padarytume. Suvestiniais duomenimis gali būti dalijamasi su šiomis įmonėmis, kad būtų galima atlikti tokį pritaikymą. Anoniminis paspaudimų srautas, puslapių peržiūrų skaičius, apskaičiuotas pagal taškų žymas, ir apibendrinta demografinė informacija taip pat bus bendrinama su mūsų reklamos ir verslo partneriais.

Mes taip pat naudojame duomenis susijusius su jūsų apsilankymu svetainėje, kad atliktume statistinę analizę, norėdami įvertinti susidomėjimą įvairiomis svetainės sritimis ir naudojimąsi jomis. Tokia informacija dalinamės su atitinkamais reklamos partneriais ar kitomis šalimis. Trečiosioms šalims pateikiame tik apibendrintus šių analizių duomenis, o ne konkrečius Vartotojų duomenis.

Asmenine informacija dalijamasi su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais (įskaitant technologijų konsultantus ir marketingo paslaugų teikėjus), kuriems teikiant paslaugas mums suteikiama prieiga prie jūsų pateiktos informacijos ir kurie šią informaciją tvarko „Getz Lithuania“, UAB vardu, nurodytais tikslais. Tokios trečiosios šalys yra svetainių prieglobos, techninės priežiūros, technologijų ir marketingo paslaugų teikėjai. Kiekvienas iš šių paslaugų teikėjų pagal sutartį privalo teikti mums paslaugas taip, kad atitiktų šį pareiškimą.

Mūsų darbuotojai, agentai ir partneriai turi turėti verslo priežasčių, norėdami gauti prieigą prie jūsų asmeninės informacijos. Mes taip pat dalijamės jūsų asmenine informacija su šalimis, padedančiomis mums valdyti ar teikti Paslaugas (pvz., pranešimų administravimą, statistinę analizę, duomenų apdorojimą ir užsakymų vykdymą), arba su partneriais, agentais ar rėmėjais, padedančiais mums administruoti, vertinti ir įgyvendinti konkursų administravimą, vertinimą ir prizų dalinimą. Šie partneriai ar agentai naudoja jūsų asmeninę informaciją tik tam, kad teiktų mums konkrečią paslaugą, o ne jokiais kitais tikslais.

Jei norėtume pasidalinti jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, veikiančiomis ne kaip mūsų agentai ar paslaugų teikėjai, mes jums apie tai pranešime ir suteiksime galimybę atsisakyti.

Pardavus įmonę, ją integravus ir (arba) perkėlus į kitą verslą, jūsų informacija yra atskleidžiama mūsų patarėjams ir galimiems pirkėjų patarėjams ir perduodama naujiems verslo savininkams.

Jūsų asmeninė informacija atskleidžiama tais atvejais, kai jos atskleidimas yra būtinas, kad galėtume laikytis teisinių įsipareigojimų, arba tai yra būtina, kad galėtume apginti savo teises, susijusių įmonių teises, bet kurio asmens ar visuomenės teises ar saugumą ir mūsų Vartotojų ar bet kurios trečiosios šalies teises.

4. Rinkodaros pranešimai

Norėtume jums el. paštu atsiųsti informaciją apie kitus panašius „Getz Lithuania“ UAB įmonės produktus ar paslaugas, kurie, mūsų manymu, jus turėtų dominti (įskaitant, pavyzdžiui, informacinius naujienlaiškius ir reklaminius pranešimus). Tai darysime tik su jūsų sutikimu. Turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti šios informacijos gavimui iš mūsų arba profiliavimui, kuri atliekame tiesioginei rinkodarai vykdyti. Tai galite padaryti:

 • Vykdydami atsisakymo instrukcijas, pateiktas kiekviename el. laiške, kurį jums siunčiame; arba
 • Susisiekdami su mumis naudodamiesi 13 skyriuje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

5. Tarptautiniai duomenų perdavimai

Mes neperduodame jūsų asmeninės informacijos į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Šiai nuostatai pasikeitus, jums bus pranešta.

6. Sauga

Įdiegėme pagrįstas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo netyčinio praradimo ir nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ar atskleidimo.
Laikomės visuotinai priimtų pramonės standartų, kad apsaugotume asmeninę Vartotojų informaciją, tiek perdavimo metu, tiek ją gavus. Verta pažymėti, kad nei vienas perdavimo būdas ar elektroninis saugojimo būdas nėra 100% saugus. Dėl šios priežasties, nors siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją ir naudojame priimtinas komercines priemones, negalime garantuoti visiško šių duomenų saugumo.

7. Slapukai

Mes naudojame slapukus, kad svetainė būtų patogesnė ir naudingesnė. Apsilankant svetainėje, mūsų serveriai siunčia slapukus į jūsų kompiuterį. Savaime slapukai jūsų neidentifikuoja, o tiesiog atpažįsta jūsų naudojamą interneto naršyklę.

Yra dviejų tipų slapukai: sesijos ir nuolatiniai. Sesijos slapukai išnyksta iš jūsų kompiuterio uždarius interneto naršyklę arba išjungus kompiuterį. Nuolatiniai slapukai uždarius naršyklę arba išjungus kompiuterį jūsų kompiuteryje lieka. Nuolatinius slapukus galite pašalinti vykdydami nurodymus, pateiktus jūsų interneto naršyklės „pagalbos“ faile. Jums nusprendus save identifikuoti, mes naudojame sesijos slapukus, kuriuose yra užšifruota informacija, kad galėtume jus identifikuoti.

Naudojame nuolatinius slapukus, kuriuos nuskaityti ir naudoti galime tik mes, kad nustatytume anksčiau svetainėje apsilankiusias naršykles. Vartotojams mums pateikus informaciją apie save, jiems priskiriamas unikalus identifikatorius. Šis unikalus identifikatorius yra susietas su nuolatiniu slapuku, kurį siunčiame į Vartotojo naršyklę. Nuolatiniuose slapukuose saugomos informacijos saugumą ir konfidencialumą laikome itin svarbiais. Nesaugome sąskaitų numerių ar slaptažodžių nuolatiniuose slapukuose.

Norėdami ištrinti visus slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje, instrukcijas, kaip rasti failą ar katalogą, kuriame saugomi slapukai, rasite interneto naršyklės pagalbos ir palaikymo srityje.

Atkreipkite dėmesį, kad ištrindami mūsų slapukus arba išjungdami slapukų kūrimo ateityje galimybę, negalėsite pasiekti tam tikrų svetainės sričių ar naudotis tam tikromis funkcijomis.

Daugiau informacijos apie slapukus rasite: www.allaboutcookies.org arba www.youronlinechoices.eu kur yra papildomos informacijos apie vartotojų elgesiu grindžiamą reklamą ir privatumą internete.

Naudojame šiuos slapukus:

Būtinieji slapukai

Šie slapukai yra būtini, kad galėtumėte naudotis svetaine ir jos funkcijomis. Be šių slapukų, paslaugos, tokios kaip prisijungimo duomenų ar pirkinių krepšelio elementų atsiminimas, negali būti teikiamos.

Veikimą gerinantys slapukai

Šie slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip vartotojai naudojasi mūsų svetaine. Pavyzdžiui, mes naudojame slapukus, kad galėtume suprasti, kaip klientai atvyksta į mūsų svetainę, jame naršo ir teikia pastabas apie sritis, kurias galime patobulinti, tokias kaip navigacija, apsipirkimo patirtis ir rinkodaros kampanijos. Šių slapukų saugomi duomenys niekada nerodo asmeninės informacijos, pagal kurią galima nustatyti jūsų asmens tapatybę.

Funkciniai slapukai

Šie slapukai prisimena jūsų pasirinkimus, tokius kaip šalis, iš kurios lankotės mūsų svetainėje, kalbą ir paieškos parametrus, tokius kaip dydis, spalva ar produktų linija. Šios parinktys gali būti naudojamos siekiant suteikti jums naršymo patirtį, labiau derančią su jūsų pasirinkimais ir padaryti vizitus labiau asmeniškai pritaikytus ir malonius. Informacija, kurią renka šie slapukai, gali būti anonimizuota, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose svetainėse.

Socialinių tinklų slapukai

Šie slapukai leidžia jums veikla svetainėje pasidalinti socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „Facebook“ ir „Twitter“. Šie slapukai mūsų nėra kontroliuojami. Norėdami sužinoti, kaip veikia šie slapukai, žiūrėkite atitinkamų soc. tinklų privatumo politiką.

Žurnalo failai

Kaip ir daugumoje svetainių, tam tikrą informaciją renkame automatiškai ir saugome žurnalo failuose. Šia informacija atskiri Vartotojai neidentifikuojami. Žurnalo failai apima interneto protokolo („IP“) adresus, naršyklės tipą, interneto paslaugų teikėją, nuorodos / išėjimo puslapius, operacinę sistemą, datos / laiko žymą ir paspaudimų srauto duomenis. Šią informaciją naudojame analizuodami tendencijas, administruodami svetainę, norėdami pamatyti, kaip Vartotojai naudojasi mūsų svetaine, ir rinkti demografinę informaciją apie mūsų Vartotojų bazės visumą. Šių automatiškai surinktų duomenų su jūsų asmenine informacija nesiejame. Renkame tam tikrą anoniminę informaciją iš jūsų apsilankymo svetainėje vadovaudamiesi verslo standartais ir komerciniais žiniatinklio analizės sprendimais.

8. Nuorodos į kitas svetaines

Svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines, kurių mes nekontroliuojame. Neatsakome už kitų svetainių, į kurias pasirenkate eiti iš šios svetainės, privatumo politiką ar praktiką. Raginame jus peržiūrėti kitų svetainių privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip jose renkama, naudojama jūsų informacija ir kaip ja yra dalijamasi.

9. Jūsų įkeltas turinys

Turėtumėte žinoti, kad jei į svetainės dalis, kurias gali peržiūrėti kiti vartotojai, įkelsite komentarus, idėjas, pasiūlymus, produktų apžvalgas ir (arba) vartotojo turinį kartu su savo vardu ar inicialais, arba pateiksite tokią informaciją tiesiogiai mums, jūsų komentarus, idėjas, pasiūlymus ir jūsų vardą galime naudoti rinkodaros tikslais.

Pakeitus nuomonę ir nebenorint, kad jūsų informacija būtų naudojama tokiu būdu, turėtumėte susisiekti su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, esančia 13 skyriuje.

10. Informacijos saugojimas

Tvarkant asmeninę informaciją rinkodaros tikslais arba gavus jūsų sutikimą, mes apdorojame duomenis tol, kol paprašysite mūsų sustoti ir trumpam laiko tarpui po to (kad galėtume įgyvendinti jūsų užklausas). Taip pat registruojame jūsų prašymo nesiųsti jums tiesioginės rinkodaros ar netvarkyti jūsų duomenų neribotą laiką faktą, kad ateityje galėtume atsižvelgti į jūsų prašymą.

Apdorojus asmeninę informaciją, susijusią su sutarties ar paslaugos vykdymu, konkurso tvarka arba kitaip reikalingą jums kaip klientui aptarnauti, šią informaciją saugome penkerius (5) metus nuo jūsų paskutinės komunikacijos su mumis.

11. Jūsų teisės

Jūs turite teisę paprašyti mūsų pateikti jūsų asmeninės informacijos kopiją. Taip pat turite teisę paprašyti, kad mes ištaisytume, ištrintume arba apribotume (sustabdytume bet kokį aktyvų) jūsų asmens duomenų tvarkymą ir gauti mums pagal sutartį arba jūsų sutikimu pateikiamus struktūrizuotos, dažnai naudojamos arba įrenginiams nuskaitomos formos asmens duomenis ir paprašyti mūsų pasidalinti (perkelti) šiuos duomenis su kitu duomenų valdytoju.

Turite teisę prieštarauti tam, kad mes tvarkytume jūsų asmeninę informaciją tam tikromis aplinkybėmis (ypač kai mes neturime tvarkyti duomenų, kad įvykdytume sutartinius ar kitus teisinius reikalavimus, arba kai naudojame duomenis tiesioginei rinkodarai.)

Šios teisės gali būti ribotos, pavyzdžiui, jei įvykdžius jūsų prašymą būtų atskleidžiami asmens duomenys apie kitą asmenį arba pažeistos kitų asmenų teisės į privatumą; jei jūs paprašote mūsų ištrinti informaciją, kurios mums reikia pagal įstatymą arba jei turime įtikinamų teisėtų interesų šią informaciją išlaikyti.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, galite susisiekti su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, esančia 13 skyriuje. Esant neišspręstų problemų, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, veikiančiai kur gyvenate, dirbate arba kur, jūsų manymu, galėjo būti padarytas pažeidimas.

Jūs neturite mums pateikti jokios asmeninės informacijos, kad galėtumėte apsilankyti svetainėje. Naudojantis mūsų paslaugomis, paprašysime pateikti mums informacijos. Paprašydami pateikti mums informaciją, aiškiai pranešame, ar prašoma informacija turi būti pateikta, kad galėtume teikti paslaugas, kuriomis norite naudotis, ir ar visos mūsų prašomos informacijos pateikimas nėra privalomas. Pasirinkus neteikti informacijos, negalėsite naudotis kai kuriomis Paslaugomis.

12. Jūsų informacijos atnaujinimas

Norėdami pakeisti ar atnaujinti turimą ir su jumis susijusią informaciją, susisiekite su mumis, naudodamiesi kontaktiniais duomenimis 13 skyriuje.

13. Kontaktinė informacija

„Getz Lithuania“ yra jūsų asmeninės informacijos duomenų valdytojas. Jei turite klausimų apie šį pareiškimą, susisiekite su mumis adresu getz@getz.lt.