Specifikacijos

„Aspen“*        Alkilatas**        EN228***        Pastabos
Oktaninis skaičius RON 95 > 93 95 Atsparumas detonacijai esant mažam variklio sukimosi greičiui.
Oktaninis skaičius MON 92 > 90 85 Atsparumas detonacijai esant dideliam variklio sukimosi greičiui.
Garų slėgis (kPa) 55-65 55-65 55-95 Dėl didelio garų slėgio esant karščiui susidaro daugiau benzino garų ir kyla veikimo sutrikimų. Gali pasitaikyti vietinių nuokrypių.
Siera (ppm) <2,7 <10 <10 Labai kenksmingas aplinkai ir sveikatai. Pavyzdžiui, prisideda prie ežerų rūgštėjimo.
Aromatinių angliavan-denilių kiekis (tūrio %) <0,45 <1 <35 Labai kenksmingas aplinkai ir sveikatai. Gali pažeisti nervus, sukelti galvos skausmą,nuovargį ir pykinimą.
Benzeno kiekis (tūrio %) <0,03 <0,1 <1 Benzenas yra pavojingiausias aromatinis anglia-vandenilis, esantis benzino sudėtyje. Gali sukelti kraujo vėžį (leukemiją).
Olefinų kiekis (tūrio %) <0,3 <1 <18 Jis kenkia aplinkai ir sveikatai, sukelia veikimo sutrikimų ir sutrumpina tinkamumo laiką.
Etanolis (tūrio %) 0 0 <10 Pritraukia drėgmę, dėl kurios gali atsirasti variklio gedimų.
Oksidacijos stabilumas (min.) > 11340 > 360 > 360 Matas, kaip benzinas linkęs reaguoti su deguonimi esant aukštai temperatūrai. Žema vertė reiškia, kad benzinas pasensta greičiau.

* Tipinės „Aspen“ alkilato benzino vertės.
** Alkilato standartas SS 15 54 61:2008.
*** EN228 standartas SS-EN 228:2013 (įprastas benzinas).

„Aspen“ alkilato benziną sukūrė ir gamina „Lantmännen Aspen AB“, Švedija. „Aspen“ įkurta 1988 m., siekiant pagerinti miškininkystės darbuotojų darbo aplinką, nes jiems ištisas dienas tekdavo justi kenksmingų grandininių pjūklų išmetamųjų dujų poveikį. Pranašumus, kurių galima pasiekti grandininiams pjūklams vietoj įprasto benzino naudojant alkilatą, pastebėjo „Volvo“ degalų ekspertas Rolandas Elmängas. Viskas prasidėjo Lerume prie Aspeno ežero, iš čia kilo ir bendrovės pavadinimas. Šiandien bendrovė „Lantmännen Aspen“ įsikūrusi Hindoso vietovėje, netoli Geteborgo. Bendrovė priklauso „Lantmännen Group“ – vienai didžiausių įmonių grupių Šiaurės regione.